Cookie en Privacy verklaring

Cookieverklaring

Praktijk LAV / Lisette-Anne

www.lisetteanne.com

info@lisetteanne.com

KvKnr.24408967

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

In deze verklaring leggen we u graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.

Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google [wel/niet] toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes [http://export.gov/safeharbor/].

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier [http://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/privacyoverview.html] vinden

Social Media buttons

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter https://twitter.com/privacy

Instagram http://instagram.com/about/legal/privacy/

Nieuwsbrief

Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp en Active Campaign. Deze dienst maakt onder meer gebruik van cookies. De door u opgegeven gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief naar u te verzenden. U kunt zich op elk willekeurig moment weer uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. De privacyverklaring van Mailchimp kunt u hier vinden: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Privacy Algemeen

Lisette-Anne verzamelt enkel gegevens die door de klant aan Lisette-Anne worden verstrekt, bijvoorbeeld door een aankoop te doen of door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor het leveren van de dienst of het product en om de werking en het beheer van de website mogelijk te maken.

De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Zo worden uw mailgegevens verstrekt aan Mailchimp en zal uw adres zichtbaar zijn voor de bezorgdienst die het product bij u komt leveren.

Inzagerecht

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen.

Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Mocht u hier toch vragen over hebben, neem dan alstublieft via e-mail contact met ons op. 

Vanaf 24 mei 2018 in verband met de AVG:

Inleiding
PRAKTIJK LAV (hierna te noemen LISETTE-ANNE) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
LISETTE-ANNE verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van LISETTE-ANNE en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
LISETTE-ANNE behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. LISETTE-ANNE verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de LISETTE-ANNE-nieuwsbrief en bij een bezoek aan LISETTE-ANNE evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van LISETTE-ANNE dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of LISETTE-ANNE hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@lisetteanne.com of PRAKTIJK LAV, ADELAARSTRAAT 60, 1223 PL  HILVERSUM. LISETTE-ANNE verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website WWW.LISETTEANNE.COM maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van LISETTE-ANNE beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat LISETTE-ANNE na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. LISETTE-ANNE gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de LISETTE-ANNE website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt LISETTE-ANNE inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan LISETTE-ANNE de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. LISETTE-ANNE kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via LISETTE-ANNE cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de LISETTE-ANNE website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
LISETTE-ANNE plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de LISETTE-ANNE website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook Informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
LISETTE-ANNE heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van LISETTE-ANNE zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. LISETTE-ANNE kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van LISETTE-ANNE, dan kunt u deze richten aan PRAKTIJK LAV, ADELAARSTRAAT 60, 1223PL  HILVERSUM, tel: 035-7731150 of per e-mail: info@LISETTEANNE.com

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
LISETTE-ANNE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. LISETTE-ANNE adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.